TOP
s

Όροι Χρήσης

Εταιρεία
Η ιστοσελίδα ferryguy.com ανήκει στην ελληνική εταιρεία με επωνυμία

“Α. ΔΕΝΑΞΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ACTEON TRAVEL» , έχει έδρα τον Όρμο της Ιου, Δήμος Ιητών, Κυκλάδες και λειτουργεί νομίμως ως τουριστικό γραφείο με αριθμό αδείας από τον ΕΟΤ 1167Ε60000048200.

Όροι συναλλαγών

Με την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών αυτής, κάθε χρήστης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, που διέπουν και εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, είτε ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές ή από τα γραφεία της εταιρείας μας. Επειδή το Ferryguy λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών ( ακτοπλοϊκό εισιτήριο, ενοικίαση ξενοδοχείου, ταξιδιωτική ασφάλεια κ.α ) μεταξύ των χρηστών και των πάροχων της κάθε τουριστικής υπηρεσίας, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν και στους γενικούς όρους συναλλαγών του πάροχου της εκάστοτε υπηρεσίας που επιθυμούν να λάβουν.

Κρατήσεις
Ο χρήστης κάνοντας μια κράτηση  μέσω του Ferryguy αλλά και για κάθε άλλη κράτηση (είτε τηλεφωνική μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας είτε κατευθείαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας), δίνει ρητή εντολή στο Ferryguy να διαμεσολαβήσει με τον εκάστοτε πάροχο σχετικά με την ταξιδιωτική υπηρεσία που επιθυμεί να λάβει. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και μεταθέσεις δρομολογίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του πάροχου , το Ferryguy δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος και οφείλει να ενημερωθεί μέσω αυτού όπως π.χ όπως τους όρους που θέτει κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία για τον χρόνο επιβίβασης. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει  τους γενικούς όρους της ιστοσελίδας το Ferryguy διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του.

Τιμές
Το Ferryguy δεν φέρει καμία ευθύνη σε τυχόν αλλαγές των τιμών  ή των ακυρωτικών σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης από τον πάροχο της υπηρεσίας που έλαβε ο χρήστης.

H αμοιβή του Ferryguy για την διαμεσολάβηση του μεταξύ του παρόχου και του χρήστη εμφανίζεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας και συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τρόποι πληρωμής
Στην περίπτωση κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας  μέσω του Ferryguy, είναι δυνατή η πληρωμή είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω άλλων τρόπων ηλεκτρονικής πληρωμής όταν αυτοί προσφέρονται (πχ web banking).  Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής αναφέρονται κατά την διάρκεια κράτησης του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου η οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Το Ferryguy μέσω της Alpha Bank S.A υποστηρίζει πληρωμές μέσω  πιστωτικής κάρτας, Visa, Mastercard, Maestro, Masterpass, Diners Club, American Express και Discover.

Η  αποστολή των εισιτηρίων ή αλλων ταξιδιωτικών εγγράφων και η κράτηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας   γίνεται μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πληρωμής .

Επιβεβαίωση κράτησης
Σε περίπτωση κράτησης ή αγοράς τουριστικής υπηρεσίας μέσω της του Ferryguy ο χρήστης θα λάβει email με την επιβεβαίωση της αγοράς ή κράτησης και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν το Ferryguy για τυχόν λάθη ή αποκλίσεις σχετικά με την αρχική αγορά ή κράτηση που καταχωρήθηκε.

Αποστολή εισιτηρίων

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των εισιτήριων μέσω  courier μέ επιπλέον χρέωση η οποία αναγράφεται πριν το στάδιο της πληρωμής. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να παραλάβει τα εισιτήρια είτε από τα γραφεία μας είτε από τα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία της εκάστοτε  ακτοπλοϊκής εταιρείας στα λιμάνια αναχώρησης.

Μέσω e-mail, ο πελάτης μπορεί να λάβει επίσης ,και όλα εκείνα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα και αφορούν κρατήσεις ξενοδοχείων (voucher), αυτοκινήτων, καθώς και οργανωμένων ταξιδιών.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα εισιτήρια στην εταιρεία μας τα έξοδα αποστολής courier βαρύνουν τον ίδιο.

Ταξιδιωτικά έγγραφα
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος  για την κατοχή και την ορθότητα όλων εκείνων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για το ταξίδι.
Το Ferryguy δεν έχει καμία υποχρέωση για τυχόν παραλείψεις του πελάτη.

 

Ακυρώσεις / Αλλαγές
Οι όροι καθώς και η δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή ενός άλλου ταξιδιωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας εξαρτώνται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία ή αντίστοιχα πάροχο στους οποίους το Ferryguy δεν έχει καμία επιρροή.Σε περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία δίνει το δικαίωμα στον χρήστη για αλλαγή ή ακύρωση του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας που ο χρήστης έχει επιλέξει, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει  εγγράφως το Ferryguy το αργότερο 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου,διαφορετικά το Ferryguy δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποοιήσει κάποια κράτηση. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μία χρέωση 5 ευρώ για την διαδικασία αλλαγής  συν το κόστος που τυχόν προκύψει από την αλλαγή.Πριν από κάθε κράτηση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει και να συμφωνήσεις με τους όρους χρήσης και ακύρωσης και  τους κανονισμούς ναύλων της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας ή του παρόχου της εκάστοτε υπηρεσίας.

Το Ferryguy σε περιπτώσεις αλλαγών και ακυρώσεων δεν επιστρέφει τα έξοδα διαχείρισης κράτησης στον πελάτη. Όσον αφορά την ακύρωση εισιτηρίων, προχωρά σε αυτήν σύμφωνα με τον χρόνο που επιβεβαιώνεται και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που ισχύουν για όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία και εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μία χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης από το γραφείο μας η οποία αναλογεί σε 5€ ανά εισιτήριο συν τα ακυρωτικά της ακτοπλοϊκής εταιρείας (εάν και εφόσον υπάρχουν).Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα της ακτοπλοϊκής εταιρείας, δεν χρεώνεται το τέλος ακύρωσης και το Ferryguy δεν επιβάλλει κανένα επιπλέον κόστος υπηρεσίας.

Ματαίωσης Δρομολογίων.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή αλλαγής δρομολογίων το Ferryguy δεν φέρει καμία ευθύνη και επιπλέον δεν ευθύνεται για τυχόν οικονομική ζημιά που προκάλεσε στον πελάτη η ματαίωση ή τροποποίηση δρομολογίου απο την ακτοπλοϊκή εταιρεία.Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει τα εισιτήρια, αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία μας προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό που ορίζει η ακτοπλοϊκή εταιρεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα εισιτήρια ειδικής προσφοράς δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου.

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και η αλλαγή ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Εισιτήρια Ανοικτής ημερομηνίας: Πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης ή μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους ανάλογα με τον εκάστοτε πάροχο.

Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων καμία τροποποίηση, ματαίωση, επανέκδοση και επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Εισιτήρια επιβατών και οχημάτων που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας του Ferryguy, μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με τους όρους ακυρώσεων, με τους εξής τρόπους:

1.         Για τα εισιτήρια που ΔΕΝ έχουν παραληφθεί, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση μέσω e-mail στο contact@ferryguy.com αναφέροντας όλα τα στοιχεία της κράτησης καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail,). Κατόπιν αυτού, το χρηματικό ποσό που δικαιούται ο πελάτης θα μεταφερθεί από το Ferryguy στην κάρτα του πελάτη, που χρησιμοποίησε κατά της διάρκεια της συναλλαγής, εντός 15 εργάσιμων ημερών.

2.         Για τα εισιτήρια που έχουν παραληφθεί, ο επιβάτης θα πρέπει να τα προσκομίσει στο κεντρικό γραφείο της εταιρείας μας . Κατόπιν αυτού, το χρηματικό ποσό που δικαιούται ο πελάτης θα μεταφερθεί από το Ferryguy στην κάρτα του πελάτη, που χρησιμοποίησε κατά της διάρκεια της συναλλαγής, εντός 15 εργάσιμων ημερών.Επιπλέον, ο επιβάτης μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει τα εισιτήρια του στα κεντρικά γραφεία της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας

Ευθύνες εταιρείας

Το Ferryguy δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα παρακάτω:
Για τη μη διαθεσιμότητα κάποιων από τις υπηρεσίες που παρέχει.
Λάθη και παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά τον εκάστοτε προμηθευτή. Τυχόν τραυματισμοί ή καταστροφές προσωπικής περιουσίας, που μπορεί να προκύψουν από την δυσλειτουργία των υπηρεσιών του εκάστοτε προμηθευτή. Λόγους ανωτέρας βίας (απεργία,καθυστερήσεις,overbooking), που δεν υπόκεινται στο άμεσο έλεγχο του Ferryguy και για τους οποίους δε φέρει καμία ευθύνη. Για επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την παραλαβή των εισιτηρίων από τα κεντρικά εξουσιοδοτημένα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών.Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων ή τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται απο τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ευθύνες χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να γνωρίζει τους όρους χρήσης αυτής, σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανηλίκους εκ μέρους του. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας για λόγους κερδοσκοπικούς ή παραπλανητικούς, που καμία σχέση δεν έχουν με τον σκοπό για τον οποίο αυτή κατασκευάστηκε. Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στην χρήση του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του χρήστη απο την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου ανήκει αποκλειστικά στο Ferryguy και την Α ΔΕΝΑΞΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή,μεταποίηση, μεταφορά  και μεταπώληση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Αυτό, άμεσα, αποκλείει τη δημιουργία παράγωγης εργασίας, καθώς επίσης και τον αποπροσανατολισμό του κοινού σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου και των περιεχομένων αυτού.

Γενικοί όροι συναλλαγών
Το Ferryguy έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους όρους συναλλαγών που διέπουν τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση

You don't have permission to register
Μετάβαση στο περιεχόμενο